2% z daní

 

 

Členovia FS Jablonečka ďakujú všetkým priaznivcom, ktorí darovali 2% z daní na činnosť nášho súboru v roku 2020.