2% z daní

Vyhlasenie2016-2017_edit 2.pdf (144,4 kB)

Členovia FS Jablonečka ďakujú všetkým priaznivcom, ktorí darovali 2% z daní na činnosť nášho súboru v roku 2016.