2% z daní

2- FS Jablonečka 2018.pdf (137284)

Členovia FS Jablonečka ďakujú všetkým priaznivcom, ktorí darovali 2% z daní na činnosť nášho súboru v roku 2018.