Spevácka zložka:

 

Vierka Horňáková

Iveta Kolcunová

Martina Podlipová

Jana Zubrická
 

Hudobná zložka

Kristína Lazoriková               husle

René Podlipa                       husle

Ondrej Matisovský               viola, gitara

Dušan Podlipa                     kontrabas

Stanislava Cvancigerová       flauta

Tibor Kušnír                        akordeón

Vladimír Vaľuš                    gajdica, píšťalka, ústna harmonika

Tanečná zložka

 

Horňáková Žofia

Hitriková Andrea

Kolcunová Iveta

Mesarčová Monika

Podlipová Martina

Smetanková Andrea

Smetanková Dorota

Vaľušová Jana

Zubrická Jana

 

Andraško Števo

Hitrík Tomáš

Horňák Jakub

Horňák Pavol

Kolcún Jozef

Vaľuš Vladimír

Zubrický Peter

 

Vierka Horňáková

 

 

 

Vedúca FS Jablonečka Vierka Horňáková, rodená Hadzimová z Pečovskej Novej Vsi sa folklóru venuje od svojich 15 rokov. Svoje začiatky spája s pôsobením vo FS Ondava v Trebišove, kde pôsobila tri roky. Tam si uvedomila prečo chce pôsobiť vo folklóre, a že toto je tá správna cesta, po ktorej chce v budúcnosti kráčať. Počas tejto krátkej a plodnej doby účinkovala na rôznych vystúpeniach doma aj v zahraničí. Bol to región jej cudzí, ale zato  získala poznatky o tomto regióne, čo neskôr mohla zužitkovať aj doma. Domáci ju mohli vidieť na súťaži „Dubovický talent“, ktorý sa voľakedy konal v obci Dubovica, alebo na „Gajdici“ v Lúčke, kde si odniesla víťazstvo a uznanie od už nebohého speváka Jožka Príhodu.

V roku 1986 začala účinkovať vo folklórnom súbore Sabinovčan a tam pôsobila 10 rokov. Spievala, tancovala, pokúšala sa o choreografovanie. Niektoré tance, ktoré postavila sa tam tancujú do dnes. No najväčšou jej vášňou bol spev. Spolupracovala  s ĽH Šarišan, kde v roku 1986 vyhrala celoslovenské kolo speváckej súťaži v Považskej Bystrici. Po tomto víťazstve nahrávala s OĽUN  Bratislava, so Štefanom Molotom a v Košickom rozhlase s pánom Kyjovským. Účinkovala  v Strážnici na festivale, kde ju doprevádzala ĽH Raslavičan. S ĽH Prešovčan nahrala dve kazety a jedno CD v spolupráci super-stár Petrou Humeňanskou. Spolupracovala s ĽH Ondreja Kandráča a zúčastnila sa na turné ako hosť Andera z Košíc spolu s Kandráčovcami. S nimi spolupracovala pri nahrávaní CD  nosiča „Oj zabava“ a „Písne mého srdce 2“. Momentálne spolupracuje s ĽH Maradáš. Táto spolupráca priniesla ovocie v podobe CD „Lipjanske Hudaci“. Do dnes spolupracuje s ĽH  Prešovčan.  Svoj piesňový repertoár obohacuje modernejší žáner s hudbou Decent. V roku 1997 založila FS Jablonečka, kde vytvorila niekoľko zaujímavých  choreografii a celovečerných programov, a to nie len v domácom súbore. FS obohatila o ženskú spevácku zložku. Pôsobila ako vedúca tanečnej zložky na Odevnej priemyslovke v Prešove. Spolupracovala s FS Barvinek, kde spracovala choreografiu dievčenských hier. Medzi jej záľuby patrí aj moderovanie. Snaží sa o zachovanie dedičstva našich predkov a uchovanie folklóru. Motivuje mladých ľudí k láske k folklóru. Získala certifikát učiteľ ľudového  tanca I. stupňa.