Príprava tanca

06.09.2013 00:00

Náš súbor čaká príprava nového tanca z oblasti Zemplín a veľmi sa tešíme na nových členov a prácu s nimi.