Naša organizácia sa zameriava na rozvoj kultúrnych hodnôt, zachovávanie tradícií, podporu športu, zdravého životného štýlu a pomoci sociálne odkázaným, prostredníctvom rôznej kultúrnej, spoločenskej a športovej činnosti. Aktivity sú zamerané pre širokú vrstvu obyvateľstva, ale aj organizované skupiny. Podporujeme, pomáhame a podieľame sa na verejnoprospešných aktivitách, ktoré smerujú k rastu osobnosti a rozvoju obce.