2009 Zdravie pre Rómov - Sasto dživipen

Projekt je zameraný na rómske deti, ktoré žijú v osade vo veku od 13 do 17 rokov. Pravidelne navštevujú komunitné centrum v Pečovskej Novej Vsi. Skupina 30 detí sa bude 1 x 1,5 h v týždni stretávať v komunitnom centre, kde pod dohľadom dobrovoľníkov, ale aj skúsených odborníkov budú príjmať základne poznatky o správnom životnom štýle. Bude sa hovoriť o základnej hygiene, o dievčenských a chlapčenských problémoch, o drogových závislostiach, intímnej hygiene a pohlavných chorobách. Súčasťou stretnutí budú športové aktivity futbal, hokej,basketbal,bedmnitón. Na záver sa približne 18 detí, za odmenu zúčastní na trojdňovom tábore, kde budú aktívne športovať v duchu zdravého životného štýlu