Spoznajme krásu regiónov

Ide o projekt podporený "NDS Hodina deťom", ktorý je pokračovaním projektu z roku 2009, pod názvom "Spoznajme krásu regiónov", kedy OZ SOJA, ešte nefungovalo. Projekt realizoval ten istý tím ľudí, ale pod hlavičkou obce. Rozhodli sme sa, že to skúsime formou OZ. Projekt bol úžasným prínosom pre verejnosť, mladých ľudí, ale aj vedúcich v tíme. Nesmierne to obohatilo naše vedomosti. Získali sme skutočné poznatky a náš kolektív to posunulo na vyššiu úroveň Získali sme obdiv, uznanie, ale hlavne mladých zanietencov, ktorý sa do dnes venujú nádhernej veci. Prešlo pár rokov a my znova chceme obohatiť naše schopnosti ďalej. Prácou na sebe budeme rozdávať vedomosti, poznatky, mládeži a širokej verejnosti. Chceme spoznávať vlastný región, ale aj etnika žijúce blízko nás, propagovať genialitu ľudskosti a možnosť trávenia voľného času.